Koşullar ve Şartlar

Bu genel şart ve koşullar Delticom ile online ticaret yapan müşterilerin yasal haklarını etkilemez.

A. TESLİMAT

 1. Yapılan teklifler sizi bağlayıcılığı yoktur. Nakliye ve servis hizmetleri sitede belirtilen fiyatlara dahildir. Lastik piyasasındaki ürün rekabeti nedeniyle nakliye ücreti yaptığımız teklifle birlikte size sunulan bir haktır. Kararlaştırılmış olan zamanda teslim edilmemesi durumunda ileride yapılacak tüm ödemelerin hemen iadesi yapılacaktır.
 2. Siparişi verilen ürünler 7 gün içinde Delticom Ltd tarafından gönderilmek üzere nakliye şirketine verilir. 30 gün içinde de teslimatı yapılır. Nakliye ile ilgii müşterilere e-mail yoluyla gerekli bilgilendirme yapılır. Belirtilen süre içinde teslim yapılamaması halinde müşterinin yapmış olduğu tüm masraflar şirketçe karşılanır.
 3. Nakliye ve teslimat şartları sadece yazılı olduğu şekliyle geçerli olacaktır. Lastiklerin sevkiyatında yasal ve resmi izinler ile uygulamada hukusal anlamda olarak yapılan değişikler, üretimde kullanılan malzelerdeki eksikllikler ya da Delticom'un bünyesindeki grevden dolayı iş akışında yaşanan aksaklıklar gibi durumlarda şirket tarafından teslimat yapılamayabilir. Bunların yanı sıra Delticom'un dışında gelişen haklı ve makul olarak kabul görülebilecek yangın, patlama, teknik arızalar, stokta yaşanan sıkıntı, hatalı teknolojik bilgi kullanımındaki artış ve terörist saldırı gibi nedenleride ilave etmek gerekir. Yukarıda belirtilen durumlarda teslimat süresi söz konusu problemler çözülünceye kadar Delticom tarafından herhangi bir izin aranmaksızın kısmi sevkiyat yapılabilmektedir. Müşteri anlaşmaya varmış olduğu sözleşmede kısmi sevkiyatı onaylamalıdır. Delticom sipariş edilen bir ürünün stoklarda mevcut olmaması durumunda ürünün muadilini gönderme ya da siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Siparişin iptali halinde nakliye ücreti Delticom tarafından ödenebilir. Siparişler sadece söz konusu ürünler stokta mevcut olana kadar geçerlidir.
 4. Türkiye'de lastik teslim fiyatları satın alımından vazgeçilen ürünler haricinde lastik başına amabalaj ve nakliye ücreti dahil olmak üzere £3.50'dir. Bunun yanında geri gönderilen ürünlerde farklı bir fiyatlandırma yapılmıştır. Çünkü siparişi verilen ürünler artık istenmemektedir ya da yapılan bir hata yüzünden geriye gönderilmiştir.Yapılan bir hata nedeniyle geriye iade edilen ürünlerde tüketici, makul bir sürede ürünün ve ödenen paranın geriye iadesine ilave olarak hatanın direkt sonuçlarından biri olan posta masrafları gibi maliyetlarin karşılanmasını talep etme hakkına sahiptir.


B. İade Politikası,Mülkiyet Ve Güvenlik Hakları

İstenmeyen Ürünler

Müşterilerimiz olarak sizin ihtiyaçlarınızın teminini sağlamak amacıyla çaba gösteriyoruz. Online satış hizmetlerimiz hakkında memnuniyet verici tepkiler alıyoruz. Satın alınan ürünlerin istenilmemesi halinde 30 gün içinde tarafımıza iadesi yapılabilir. Ancak sadece kulanılmamış olmaması şartıyla kabul edilir. Bu durumda iadesi yapılan ürünlerin nakliye masrafı ve yapılan diğer masraflar nedeniyle müşteriye geri ödeme yapılamaz. Ürün bedelinin geri iadesi sadece lastiğin janta monte edilmemesi halinde şirket garantisi altındadır. Lastik ve jantlar nakliyeye hazır bir şekilde ambalajlanmalı ve temiz olarak iade edilmelidir. Eğer perakende müşteriyseniz yani şirket ya da organisazyon değilseniz lütfen bize teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde lastik ve jantların nerden alınbileceği kosunda bilgi veriniz. Lastiklerin geriye nakliyesi için adresinizden alınması bizim sorumluluğumuzdadır. Ücrete tabii değildir. Ancak 14 günü geçerse adresinizden geriye alınması ve nakliyesi için lastik başına 10 Euro ve toplamda 20 Euro'dan az olmamak koşuluyla masraf ödemeniz gerekir.

Hatalı Sipariş Edilen Ürünler

Yasal hak zorunluluklar gereği, kendi rızanızla hatalı sipariş verdiğiniz ürünleri kesin olarak reddedilmesi durumunda posta masrafları gibi yapılan ödemeleri geri isteme hakkına sahipsiniz. 1979'da değiştirilmiş olan Mal Satış Kanunu'na göre siz ve Delticom arasında sipariş ettiğiniz ürünlere dair sözleşmenin yapılmasını onaylama gibi bir şansınız vardır. Son olarak Delticom kullanılmış olan lastikleri kabul edebilir, fakat bu sadece şikayet konusu hatanın anlaşılmasının gerekli olduğu durumlarda geçerlidir.

Lütfen lastikleri ve jantları direkt olarak bize göndermeyin. Ofis adresimize gelmiş olan herhangi bir teslimatı kabul edemeyiz. Bize 0 850 390 20 56 nolu telefondan arayarak ya da 0049-89-208080815 nolu numaradan faks ile ulaşabilirsiniz. lastik-online@delti.com e-mail adresine de konuyla ilgili e-mail atabilirsiniz. Bize durumu bildirmeniz halinde lastik ya da jantları adresinizden aldırabiliriz..

Ödemeler tamamlanana, sözleşme şartlarına dahil olan talepleriniz ve siparişleriniz işleme konulana kadar teslimatı yapılacak lastikler mülkiyeti tarafımızca korunacaktır. Mülkiyet hakkı uygulamasında bağlayıcı yasal haller ve çürütülememiş iddialar dışında herhangi bir izin aranmaksızın ürünlerin geri iadesini talep edebiliriz.

C. İnternet Hizmeti

 1. İnternet sayfası olarak biz müşterilerimize araştırarak istediği ürünü bulma, sipariş verme, ürün ve hizmet satınalma ve satma imkanı sunuyoruz.
 2. Bizim internet sitemiz herkesin kullanımına açıktır. Koşullarda belirtilen maddeleri değiştirme, piyasa koşularına göre fiyat değişikliklerine gitme ve bir takım teknik değişiklikler yapabilme hakkımız saklıdır. Ücretsiz sağladığımız hizmetlerimiz bir süre sonra sona erebilir. Ayrıca herhangi bir zarar, telafi edilmesi veya geriye ödeme yapılması gerektiren durumlara ilişkin iddialar bu sayfa üzerinden yapılabilir.
 3. Lastikleri aldırma, satışla ilgili süreci takip edebilme ve ürün telafisi gibi kendi amaçlarımızı gerçekleştirmak için müşterilerimze ait data verilerini saklama hakkına sahibiz. Gerekli durumlarda müşterilerimiz hakkında bilgileri yetkili makamlara verebiliriz. Belirtilen durumlar dışında müşterilerimize ait bu bilgiler hiç bir şekilde başka birine bildirilmesi ya da bunlarla ilgili bir işlem yapılması mümkün değildir.

D. Ödeme

 1. Ödeme teslimat esnasında yapılabilir. Faturalarımıza posta ücreti ve diğer masraflar dahil değildir.
 2. Ödenecek olan fatura tutarının tamamı hesabınıza borç olarak kaydedildiğinde, sadece döviz ve çek ödeme aracı kabul edilir. Döviz üzerinden düzenlenmiş ve bizim kendimize ait faturaları sunma hakkımız saklıdır. Maliyet ve indirim tutarları müşteri tarafından onaylanır. Bu hesaba sunum ve itirazlar dahil değildir. Müşterilerin döviz işlemlerine ya da ödeme yapılacak tutarın tamamının kapanmamasına yapılmaması durumunda bize hemen cariye yapılan tüm döviz olarak ödemelerin iadesi imkanını verir. İleride yapılacak ödemelerin tamamı vadesi geldiğinde yapılmalıdır. Vadesi geçmiş olan çekler ise kabul edilemez.
 3. Vadesi geçmiş olan ödemelerde herhangi hatırlatma yapmadan 3 aylık orana ilave %4 oranında faiz uygulama hakkına sahibiz. Daha ileri derecede verilmiş zararlarla ilgili olarak herhangi bir limit yoktur.

E. Garanti ve Sorumluluk

 1. Garanti ve teslimat konusunda verilen sorumluluk üreticiye aittir. Eğer bizim yasal olarak temsilciliğimiz ve yönetimimizin yetkili olmadığı bir durum söz konusu olduğunda kasıtlı olarak yapılan hareketlerden veya ihmalkarlık nedeniyle oluşabilecek zarara ilişkin iddialar çürütülebilir. Ölüme veya yaralanmaya ihmalkarlıktan kaynaklanan sorumluluk bu koşullar altında bize ait değildir.
 2. Ürünün garantisi hukuksal olarak daha uzun bir süre belirtilmesi dışında müşteriye teslimatın yapılmasından itibaren 6 ay sonra son bulur. Tüm bu hizmet ve teslimata ilişkin yasal inceleme ve yükümlülükler vardır. Garantiyle ilgili iddialar sadece bugün devam eden bu ticari ilişkinin tarafları olan tüketici ve şirket tarafından resmi anlamda işleme konulabilir.
 3. Müşterilerimiz satın alınan lastik ve jantlarla ilgili yasal haklarını korumak, istedikleri kaliteyi yakalamak ve zarar iddalarının çürültülmesi amacıyla kasıtlı olarak yapılmış hareketlerden ve ihmalkarlıktan doğabilecek zararlardan dolayı yasal temsilcilik ve yönetim olarak sorumlu olmadığımızı belirtmekte yarar var. Bu aynı zamanda onaylanmamış hareketleri ve sorumlulukların ihmal edilmesini de kapsar.
 4. Sözleşme çerçevesinde sözleşmenin içeriği ile ilgili yanlış anlaşmalardan kaynaklanan tipik hatalarda yasal temsilcilik ve yönetim olarak sorumlu değiliz. Sözleşme gereği bu zarar ortalama sayıdaki tipik zarar ile kişilerin ölümüne ya da yaralanmasına neden olan ihmalkarlıktan dolayı oluşmuş zararla sınırlandırılmıştır. Ancak bu sınırlama müşteri olarak sizlerin herhangi bir zarar ya da kayıplarınızla ilgili telafi hakkınızı etkilemez.
 5. Bir önceki maddede belirtilen zarar iddialarına karşı sigorta yapılmıştır ve bu güvenceyi herhangi zarar iddası durumunda müşterilere karşı uygulayabiliriz.
 6. Günümüzde hatasız yazılım ve donanımı işletme ve geliştirmenin mümkün olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle kullanıcıların ya da 3.şahısların sitemizi kullanım esnasında meydana gelmiş zararlardan sorumlu tutulamayız.
 7. Test, imaj, ses, grafik, animasyon-video ve web sayfamızın tasarımı telif hakkı ve markadan dolayı saklı haklarımızın kapsamındadır. Ticari amaçlarla üçüncü şahıslar tarafından web sayfamızın kopyalanması ya da değiştirilmesi yasaktır. Bazı web sayfalarımızda üçüncü şahıslara verilmiş telif hakkına ait görüntüler yer alır. Web sayfası içindeki diğer markaların sitede kullanımı için gerekli izinleri mevcuttur.

F. Diğer Maddeler

 1. Tüm sözleşmeler ya da tekliflerde uygulanan şart ve koşullarımız uygulamada verilen siparişlerde etkili olucaktır. Lütfen Delticom'a herhangi bir sipariş vermeden önce tüm şart ve koşullarımız altındaki hak ve yükümlülüklerinizden emin olun. Sizin siparişinizi vermenize ve bizim de bu siparişi onaylamamıza rağmen Delticom ve müşterilerimiz arasında yapılan sözleşme prensipte bir kanıt niteliğindedir. Delticom çalışanlarımız ya da Deltcom'un temsilcileri tarafından yapılan herhangi bir söylemden ya da Delticom'un tarafı olarak verilen taahütler Delticom'u bağlamaz. Tüm koşul ve şartların geçerliliği sözleşme tek başı hükümsüz olan bir madde olsa da sözleşmenin geri kalanında devam eder.
 2. Delticom'un bu şartları ve koşulları istediği zaman değiştirme hakkı saklıdır. Eğer müşteri değişiklerin yayınlanmasından itibaren 2 hafta içinde itiraz etmezse, değişiklikler yürürlüğe girecektir. Yapılan değişikliklerin müşteriyi olumsuz olarak etkilemesi durumunda şahısların 2 gün içinde sözleşmeyi iptal etme hakkı bulunmaktadır. Şart ve koşullarımız anlaşma detayları ile ilgili olarak daha fazla bilgiye gerek olmaksızın gelecekteki ticari ilişkileri de kapsar. Müşterilerin şart ve koşullardaki değişiklikler nedeniyle sözleşmenin çiğnenmesi durumunda tazminat isteme hakkı etkilenmez.
Yukarı git